szary*nikt

47 tekstów – auto­rem jest sza­ry*nikt.

* * *

Miłości!
To już la­ta świetlne
Jak się nie widzimy!
(Wczo­raj i dzi­siaj ra­no się nie liczy)

Zobacz
Co się ze mną stało
Wzrok mam mętny, chodze zygzakiem
(To od Ciebie! Bo ze­ro pięć nig­dy mnie tak nie bierze!)

Naprawdę
Idąc na auto­bus w prze­ciw­nym kierun­ku niż twój, z tru­dem łapię oddech
(Całoroczne zwol­nienia z wf-u mają się ni­jak do tematu)

To nie może być przypadek
Uwierz!

Chy­ba się zakochałam
A przy­naj­mniej bar­dzo bym... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2018, 22:44

* * *

Nie chcę żebyś mnie kochała
Tak jak ja Ciebie
(To jest prak­tycznie nierealne)

Daj mi je­dynie na Ciebie patrzeć
(Możesz się na­wet nie ruszać, mnie to nap­rawdę wszys­tko jedno)

Pew­nie w to nie uwierzysz,
Ale jes­teś naj­piękniej­sza na świecie
(Nig­dy nie spot­kałam ta­kich oczu jak Twoje)

Wśród tych wszys­tkich ludzi (w galaktyce):
„Jes­teś wspa­niałym człowiekiem.
Moim ulubionym.” 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 czerwca 2018, 00:31

* * *

Zap­roś mnie
do swo­jego dom­ku
w górach

Obiecuję, że wpadnę

Zro­bię Ci ra­no kawę
Al­bo dwie

Pozwól mi się tam wpat­ry­wać
w Two­je oczy
Godzine
Cztery
Czy dzień

Daj do­tykać dłoni
Choć przez chwilę
Choć przez sen

Po­sie­dzieć ra­mię w ramię
Od­dech w oddech
Cisza w ciszę


A już nig­dy nie po­wiem, że nie byłam szczęśliwa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 kwietnia 2018, 23:19

* * *

Na Twój roz­kaz czas staje
Od­wra­casz bieg rzeki
Klucze żura­wi zmieniają
konfiguracje

Niemożli­we sta­je się prawdopodobnym
Smok wa­wel­ski zionie ogniem
Zer­ka na Ciebie, czy dob­rze wy­konu­je polecenie

Zimą zaczy­nają kwitnąć kwiaty
Zwierzęta wychodzą na roz­ległe polany
Przy­roda budzi się do życia

I ja też sie budzę,
Ale nie wierzę w to, co sie dzieje
Bo życie piękne, jak­by nie moje
Jak­by cudze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 marca 2018, 12:44

Pani Be

Przyszła do mnie pa­ni Be
I związała ręce
Uwięziła no­gi dwie
Przy­kuła do łóżka poręczy

I nie zdały się tu na nic
Żad­ne prośby, krzykożale
Pa­ni Be spoj­rzała tylko
Na człowieka w dzi­kim szale

Słowem, ges­tem, brak reakcji
Stała tyl­ko nad [...] — czytaj całość

wiersz • 17 stycznia 2018, 20:44

* * *

Stanęłam w pew­nym miejscu
I po chwi­li zo­baczyłam wszystko
Co zda­wałoby się
może człowiek w życiu zobaczyć

Nap­rawdę, wszys­tko tam było
Całe galaktyki
Dro­ga mleczna
Pla­nety i gwiazdy

I ta­kie codzien­nie sytuacje
Które przyw­ra­cają wiarę
Że to co przed nami
Może być jeszcze dobre

Tyl­ko jed­ngo nie zobaczyłam
Te­go, cze­go szu­kałam najmocniej

W twoich oczach
Nie mog­lam zna­leźć siebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 stycznia 2018, 01:31

* * *

Nie widzialam cię całe lato
I już myślałam, że mi przeszło zupełnie
Ale dzi­siaj od no­wa, na starcie
Zaśmiałaś się
I mi odbilo
Kompletnie

Ser­ce zbudzi­lo się z drzemki
Za­biło jak poparzone
Jak coś mi zaczęłaś tlumaczyć
I koniec
Znów wszystko
Stracone

Dlacze­go to zaw­sze się dzieje
Kiedy zaglądasz mi w oczy
I pew­nie nie wiesz co robisz

A mi za­raz
Dusza
Wyskoczy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 października 2017, 00:14

* * *

Masz najsłod­szą duszę
Jaką kiedy­kol­wiek widziałam.
I naj­piękniej­sze oczy,
Ja­kie is­tnieją na świecie.
A wo­dos­pa­dy słów,
które z twych ust spadają
Ku­mulują się we mnie
Siejąc chaos i zamęt

Gdy oku­lary poprawiasz
To myślę so­bie czasami,
Że mam wiel­kiego farta
Mogąc na ciebie zerkać
Mi­mo, że tyl­ko ukradkiem
Mi­mo, że przy­pad­kiem niby
To jed­nak poczuć się mogę
Jak ktoś, kto wyg­rał juz wszystko. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2017, 23:03

* * *

Przykre
Pat­rzeć w lustro
I widzieć tyl­ko
Ula­tujące skraw­ki ducha

Bar­dzo niemądrze
Jest stać
Obserwować
I nic z tym nie robić

Jed­nak męczące wy­daje się
Łapa­nie sa­mego siebie

Kiedy na­wet nie potrafię
Złapać oddechu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 marca 2017, 23:09

Niewiadomoco

Kocham cię
Trochę za bardzo

Nasze roz­sta­nie jest nieuniknione
Mi­mo, że nie jes­teśmy razem.
Wyjeżdżam.
Ni­by to do­piero za półto­ra roku.
Ale jednak.
Kocham cię!! Kocham cię a nig­dy nie kochałam ni­kogo !!!
Ro­zumiesz ? Nie ro­zumiesz, bo nie wiesz.

Nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lutego 2017, 21:43

szary*nikt

Zeszyty
  • *** – ***

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szary*nikt

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 czerwca 2018, 22:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Miłości! To już la­ta świet­lne Jak [...]

13 czerwca 2018, 08:49zofija sko­men­to­wał tek­st Nie chcę żebyś mnie [...]

13 czerwca 2018, 07:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Nie chcę żebyś mnie [...]

13 czerwca 2018, 00:31szary*nikt do­dał no­wy tek­st Nie chcę żebyś mnie [...]

10 kwietnia 2018, 00:46JaiTy sko­men­to­wał tek­st Zaproś mnie do swo­jego dom­ku [...]

4 kwietnia 2018, 23:19szary*nikt do­dał no­wy tek­st Zaproś mnie do swo­jego dom­ku [...]

24 marca 2018, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

17 stycznia 2018, 20:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Pani Be 

15 stycznia 2018, 18:21Cris sko­men­to­wał tek­st Stanęłam w pew­nym miej­scu I [...]

15 stycznia 2018, 01:31szary*nikt do­dał no­wy tek­st Stanęłam w pew­nym miej­scu I [...]